Hva gjør laboratoriet?

Teknologien

Additive Manufacturing er fremtidens produksjonsmetode. Prosessen, en videreutvikling av det som populært kalles 3D-printing, bygger lagvis opp produkter i plast- og plastkomposittmaterialer. Additive Manufacturing gir en bedre utnyttelse av materialet og bidrar til en bærekraftig produksjon.

Additive Manufacturing lar deg:

  • Raskt omsette idèer til fysiske produkter
  • Designe produkter uten geometriske begrensninger
  • Produksjon av kostnadseffektive produkter

I tillegg til selve produksjonen av plastkomponenter har laboratoriet all kontakt med kunde fra første forespørsel til at ferdig produktet hentes / sendes til kunde.

Dette består bla. av pristilbud, kontroll av mottatt modell geometri og evt fiksing av denne, oppsett av jobbfiler/parametre og kontroll av ferdig produserte deler, samt pakking og evt. forsendelse disse.

Vi videreformidler også forespørsler som gjelder printing i metall inntil vår egen metall sintringsmaskin er på plass.