Hvordan virker det?

NTNU Gjøvik og Addlab har pr. dags dato et EOS P395
Lasersinterings System der vi kan produsere funksjonelle
 deler med høy styrke i plast.

Vi produserer i et plastpulver som har PA12 som grunnstamme -
materialet heter PA2200 og er hvitt. Se datablad for tekniske detaljer.

Kort fortalt fungere produksjonsprosessen slik:

  • Svært fint plastpulver blir i korrekt mengde fordelt utover en byggeplattform i maskinen.
  • En laser hever temperaturen til smeltetemperaturen for materialet i de områder hvor delen skal ha solid geometri
  • Byggeplattformen senkes så en lagtykkelse (vanligvis 0.12 mm)
  • Prosessen gjentas til del(ene) er ferdige
  • Byggeplattform og dets innhold må avkjøles i minimum 10 timer
  • Etter at delene er avkjølt tas de ut av bygge containeren og grov rengjøres for overskuddpulver for deretter å bli glassblåst (Dette gjør overflaten mindre ru og fjerner resten av overskuddspulveret) 

Her er noen youtube videoer beskriver konseptet i både plast og metall:

http://www.youtube.com/user/EOSGmbH/videos