Nyheter

Additive Manufacturing Lab ved NTNU Gjøvik har anskaffet Arcam A2X et additive manufacturing system for metall.

Systemet er operativt med produksjon av deler i titanium (Ti6Al4V)

Les mer om Arcam A2X

Material type:

Titanium Ti6Al4V